Jun 15, 2008

ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ ဖန္ဆင္းရွင္

သူသည္ ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀တြင္ တစ္ဦးတည္းသာ ျဖစ္တည္ပိုင္ခြင့္ ရွိေသာသူျဖစ္သည္။

ကြ်န္္ေတာ့္၏ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳသည္ သူ႕အတြက္အားေဆးျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ့္၏ အျပံဳးတို႕ျဖင့္ သူအသက္ ဆက္ သည္။ ကြ်န္ေတာ့္၏ ဗိုလ္က်မွဳတို႕ျဖင့္ သူ႕ဘ၀ကို အပန္းေျဖသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သူသည္ ကြ်န္ေတာ့္ စိတ္ခ်မ္းသာမွဳကို သူ႕အသက္ထက္ပင္ တန္ဖိုးထားသူလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္ အတြက္ေတာ့သူသည္ ဒီတစ္သက္တြင္ ဘယ္ေတာ့မွ မႏိုင္, ႏိုင္ေသာ၊ ကြ်န္ေတာ္လြန္စြာေလးစား အားက်ရပါေသာ ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀၏ စစ္တုရင္ ခ်န္ပီယံတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ေလသည္။

သူသည္ ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀အတြက္ ဖန္ဆင္းရွင္တစ္ပါးျဖစ္သည္။ ေလာက၏ အေကာင္းႏွင့္ အဆိုး၊ အမွန္ႏွင့္ အမွား စသည့္ ဆန္႕က်င္ဖက္မ်ား၏ တန္ဖိုးမ်ားကို နားလည္ေအာင္ သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ၊ ကြ်န္ေတာ့္၏ ေရြးခ်ယ္မွဳတိုင္းသည္ ကြ်န္ေတာ့္တြင္သာ တာ၀န္ရွိေၾကာင္းကို ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ၊ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာ၏ တန္ဖိုးကို ေလ့လာသိရွိေစခဲ့ေသာ၊ ေလာက၏ ျမင့္ျမတ္မွဳ အလံုးစံုသည္ ကြ်န္ေတာ့္၏ ေလာကအေပၚ ထားရွိေသာ စိတ္ႏွလံုးအေပၚတြင္သာ ရွင္သန္ေပါက္ဖြား ႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းသြန္သင္ခဲ့ဖူးေသာ၊ အသစ္ အသစ္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ယံုၾကည္ခြင့္တို႕သည္ မနက္ျဖန္တိုင္းတြင္ တည္ရွိေၾကာင္းလည္း သင္ျပခဲ့ဖူး ေသာ ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀၏ ကိုယ္ပိုင္ဆရာ တစ္ဆူ လည္းျဖစ္သည္။

သူသည္ ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀အတြက္ ဗိသုကာ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀၏ ခိုနားရာ အမိုးတစ္ခု ျဖစ္သလို တစ္ခါတစ္ရံ သူသည္ ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀၏ လံုျခံဳမွဳကိုေပးစြမ္းရာ နံရံတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေလ သည္။ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ စစ္မွန္ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳနဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဘ၀တစ္ခုကို မည္သို႕ တည္ေဆာက္ ရမည္ကို ပံုၾကမ္းေရးဆြဲေပးခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။ သူကိုယ္တိုင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ဘ၀တစ္ခုကို လည္း ကြ်န္ေတာ့္ အတြက္လက္ေဆာင္ေပးခဲ့ဖူးသည္။ သူေရးဆဲြေပးခဲ့ေသာ ဘ၀အိမ္ပံုစံသည္ ေလာကဓံ ရွစ္ပါး၏ ဒဏ္ကို ေကာင္းမြန္စြာ အံတုႏိုင္ခဲ့သည္။ သူသည္ အိမ္၏အမိုးအား ေမတၱာတရားျဖင့္ ျပဳလုပ္ကာ ေယာက်္ား ေကာင္းတစ္ေယာက္၏ သတၱိမ်ိဳးျဖင့္ နံရံမ်ားကို ဖြဲ႕စည္း၊ ကာကြယ္ေပးခဲ့ေလသည္။

တစ္ခါတစ္ရံသူသည္ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ အိပ္စက္ရာ ပန္းေမြ႕ယာတစ္ခုျဖစ္၍ တစ္ခါတစ္ရံသူသည္ ကြ်န္ေတာ့္ အတြက္ ေလ်ာက္လွမ္းရာ ပန္းခင္းလမ္း တစ္ခုျဖစ္ေလသည္။ ကြ်န္ေတာ္ေလွ်ာက္လွမ္းရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ တြင္ သူ႕ကို တံတားတစ္စင္းအျဖစ္ မၾကာခဏ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေပသည္။ သူသည္ ကြ်န္ေတာ္နင္းဖို႕အတြက္ သူ႕ေက်ာကို ခင္းေပးသည္။ သူသည္ သူ႕၏ေခြ်းစက္မ်ားျဖင့္ ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀အတြက္ အလင္းတန္းမ်ားကို ထြန္းညိွခဲ့သည္။ သူသည္ ကြ်န္႕ေတာ့္ဘ၀အတြက္ စစ္သူၾကီးတစ္ပါးအျဖစ္ အႏာၱရယ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ရဲရဲရင့္ရင့္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေပးခဲ့သည္။ သူ႕၏ ဘယ္ဘက္လက္ျဖင့္ ကြ်န္ေတာ့္အားေႏြးေထြးေစကာ၊ ညာဘက္လက္ျဖင့္ ေလာက၏အၾကီးတန္မွဳမ်ားကို ဖယ္ရွားခဲ့ေလသည္။

ေအာင္ျမင္မွဳမွဳတိုင္း၏ အျမင့္မားဆံုး ေနရာတစ္ခုတြင္ က်ဆံုးမွဳသည္ ထာ၀ရရပ္တည္ေနေၾကာင္းလည္း သတိ ေပးခဲ့ဖူးသည္။ ဘ၀၏အခက္အခဲမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မွဳ တစ္ခုအတြက္ ေလွခါးထစ္မ်ားျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ရန္မလိုပဲ နင္းျဖတ္ရဲဖို႕သာလိုေၾကာင္းလည္း ေျပာျပခဲ့ဖူးသည္။ ေလာက၏ စိန္ေခၚမွဳမ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀အတြက္ အရည္အခ်င္းစမ္းစစ္ရာ စာေမးပဲြမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္း မွတ္သားေစခဲ့သည္။ “မင္းရဲ႕ေခါင္းကို သိပ္မေမာ့နဲ႕ ေကာင္းကင္က နိမ့္နိမ့္ေလး” ဟူေသာ သူ႕ရဲ႕ သတိေပးမွဳသည္ ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀ အတြက္ ဒဏ္ရာမ်ားစြာမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရခဲ့သည္။ လူေတာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႕ထက္ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖို႕ကို သူသည္ ကြ်န္ေတာ့္အား အဓိကထား သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ “Everything You Want Is Not, Everything You Need!” ဆိုတဲ့သူ႕ရဲ႕ စကားဟာ ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀အတြက္ ထြက္ေပါက္မ်ားစြာကို လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ ဖူးေလသည္။

သူရဲ႕အေၾကာင္းကိုဖြဲ႕ဆိုပါက မည္သည့္အခါမွ် ၿပီးျပည့္စံုႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ မည္သို႕ေသာ စကားလံုးမွ်ျဖင့္ လည္း လံုေလာက္စြာ တင္စားႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ မည္သို႕ပင္ ျဖစ္ေစ..။ သူသည္ ကြ်န္ေတာ့္လိုပင္ အားလံုးရဲ႕ ဘ၀ထဲမွာ တစ္ဦးတည္းသာ ျဖစ္တည္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာသူ ျဖစ္ေလသည္။

သူ (သို႕မဟုတ္) ကြ်န္ေတာ့္ ဖခင္သည္ ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀တြင္ တစ္ဦးတည္းသာ ျဖစ္တည္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည့္ သူအျဖစ္ ထာ၀ရရွင္သန္သြားမည္ျဖစ္သည္။


p.s-ေလာက၏ အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာလူသားမ်ားထဲမွာ အပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ "ဖခင္" မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။