Apr 16, 2008

သိၾကားႏွင့္ Blogger


သိၾကာင္းမင္းသည္ ႏွစ္စဥ္ထမ္းေဆာင္ေနၾက တာ၀န္အား ထမ္းေဆာင္ရန္အလို႕ငွာ ထံုးစံအတိုင္း လူ႕ျပည္သို႕ ဆင္းသက္ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္…။ ယခင္ႏွစ္မ်ားနဲ႕ မတူပဲ ဒီႏွစ္ရဲ႕ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ကုန္ေစ်းႏွဳန္းနဲ႕ ေလာင္စာဆီမ်ား အဆမတန္ ေစ်းႏွဳန္းျမင့္တက္မွဳေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့ယဥ္ ေက်းမွဳကို ေဖာ္ျပ လိုသည္ကတစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ ယခုႏွစ္မွာေတာ့ အရင္လို စက္တပ္ယဥ္မ်ားကို အသံုးမျပဳေတာ့ပဲ လွည္းယဥ္ ကိုစီးကာ ညာဘက္လက္တြင္ သၾကၤန္အတြင္း မေကာင္းမွဳ က်ဴးလြန္သူ မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ရန္ HTC (TYTN II) model အမ်ိဳးအစား PDA ကို ကိုင္ေဆာင္ၿပီး လည္း ေကာင္း၊ ဘယ္ဘက္လက္တြင္ သၾကၤန္အတြင္း ထင္တိုင္းက်ဲေနၾကေသာ ျမန္မာ(ဟု မိမိကိုယ္ကိုယ္ နာမည္တပ္ထားေသာ) လွပိ်ဳျဖဴေလးမ်ားရဲ႕ ေရစိုေနေသာ အလွအား မွတ္တမ္းတင္၍ နတ္ျပည္တြင္ ျပန္လည္ျဖန္႕ျဖဴးရန္ အတြက္လည္းေကာင္း Sony- Handy Cam တစ္လံုးကို ကိုင္ေဆာင္၍ ဆင္းသက္လာခဲ့ေလသတည္း..။

Appendix (1) - သိၾကားမင္းသည္ ၎၏ Video Camera ျဖင့္ လူ႕ျပည္ရွိ ရာဇ၀တ္မွဳ က်ဴးလြန္သူမ်ား အား မွတ္တမ္းတင္ရန္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ၎၏ ခ်စ္ဇနီးေခ်ာေလးမ်ားအား မလိမ့္တပတ္ျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း ခိုင္လံု ေသာ သတင္းရပ္ကြက္မွ သတင္းရရွိ။

သိၾကားမင္းသည္ ခရီးေရာက္မဆိုက္ပင္ ၎မေရာက္ခင္ကတည္းက အလိုအေလွ်ာက္ အခမ္းအနား ဖြင့္လွစ္ၿပီး ျဖစ္ေနေသာ သၾကၤန္ပြဲေတာ္ရဲ႕ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို အေမာတေကာပင္ အင္တာနက္ကြန္ယက္ အကူအညီမ်ားယူ႐ လိုက္လံမွတ္တမ္းတင္ရပါေတာ့တယ္..။ ကြန္နက္ရွင္မွာလည္း သၾကၤန္အတြင္း မေကာင္းတစ္ခ်က္၊ ပ်က္တစ္ ခ်က္ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အသံုးျပဳလိုေသာ Website ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ Access Denied ႏွင့္ တိုးေနေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း တာ၀တိသာမွာရွိတဲ့ ၎ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ ISP နဲ႕ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့ရပါ ေတာ့တယ္..။ ထိုကဲ့သို႕ တာ၀တိသာႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္လည္း သာမန္နည္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္လို႕ မရတာ ေၾကာင့္ Proxy မ်ားကို ေက်ာ္ခြ အသံုးျပဳခဲ့ ရပါတယ္..။

ယခုႏွစ္တြင္ သိၾကားမင္း၏ အဓိကတာ၀န္ကေတာ့ နတ္သဘင္အစည္းအေ၀းရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ျမန္မာျပည္တြင္ အလြန္ေခတ္စားေနေသာ Blogger မ်ားရဲ႕သတင္း၊ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကို အထူးဦးစားေပး မွတ္ တမ္းတင္ရန္ႏွင့္ နတ္ျပည္မွာ မၾကာခင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ေတာ့မယ့္ Blogger Society အတြက္ နည္းပညာ မ်ားရယူရန္တို႕ ပါ၀င္လာခဲ့ပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႕ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအျပင္ အထူးလွိ်ဳ႕ ၀ွက္တာ၀န္အျဖစ္ လူ႕ျပည္ Blogger အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ သၾကၤန္တြင္း ဥပုဒ္သီလေဆာက္တည္ေနေသာ သူေတာ္ေကာင္း Blogger မ်ားအား အရက္သမား၊ ဖဲသမား ျဖစ္ေအာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး အပုတ္ခ်၊ လီဆယ္ ဖန္တီးေနသည့္ Blogger ရာဇ၀တ္ သားမ်ားရဲ႕ မွတ္တမ္းမ်ားကို၎၏ PDA တြင္ ေသေသခ်ာခ်ာ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး နတ္ျပည္၀င္ခြင့္ Visa ပိတ္ျခင္း ျဖင့္ အေရးယူသြားရန္ အစီအစဥ္မ်ားပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္…။

ပထမဆံုးအေနနဲ႕ သိၾကားမင္းသည္ နတ္ျပည္တြင္ မၾကာမွီ တည္ေထာင္မည့္ Blogger Society အတြက္ လူ႕ျပည္မွ နာမည္ၾကီး Blogger မ်ားကို လူေယာင္ဖန္ဆင္းၿပီး ေတြ႕ဆံုပါေတာ့တယ္..။ ၎ အေနျဖင့္ ထိုသို႕ ေတြ႕ဆံုမည္ဟု ရည္ရြယ္ထားကတည္းက မျဖစ္မေနႏွင့္ ထိပ္ဆံုးမွ ေလ့လာရမည့္သူ ကို ၾကိဳတင္ေရြးခ်ယ္ ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္..။ ထိုသူႏွင့္မွ မေတြ႕ဆံုပါက Blogger ရပ္၀န္းတြင္ အလြန္တရာမွေခတ္ေနာက္က်သြားၿပီး.. လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ မ်ားကို အဆက္အသြယ္ပ်က္သြား ႏုိင္ေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ထိုနာမည္ၾကီး Blogger နာယကၾကီးကေတာ့ ကိုစိုးထက္ ျဖစ္ပါတယ္။

ထို႕ေနာက္ သိၾကားမင္းဟာ ကန္႕ကြက္မဲမရွိပဲ အတည္ျပဳထားတဲ့ အထူးလိွ်ဳ႕ွ၀ွက္ စီမံကိန္းအား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ အစြမ္းကုန္ၾကိဳးစားပါေတာ့တယ္..။ သိၾကားမင္းသည္ နတ္တို႕၏ အစြမ္းျဖင့္ အလြယ္တကူ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မည္ဟု ယူဆထားေသာလည္း Blogger အမ်ားစုသည္ Proxy မ်ားကိုေက်ာ္ခြၿပီး အသံုးျပဳ ေနျခင္းေၾကာင့္ ေတာ္ေတာ္ပင္အခက္အခဲ ႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္..။ IP Address အရ အျခားႏိုင္ငံတစ္ခုမွာဟု ယူဆကာ ထိုႏုိင္ငံသို႕ အေမာတေကာလိုက္သြားၿပီးေတာ့မွ တကယ္တမ္း အသံုးျပဳေနသည္မွာ ၎စတင္ဆင္း သက္ရာႏိုင္ငံမွ ျဖစ္ေနျခင္း အစရွိေသာ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အလွည့္စားခံေနရေသာေၾကာင့္ သိၾကားမင္းချမာ ယုန္ေတာင္ေျပး ေခြးေျမာက္လိုက္ အျဖစ္မိ်ဳးနဲ႕ ၾကံဳရပါေတာ့တယ္..။

သို႕ေသာ္လည္း နတ္တို႕ရဲ႕ အစြမ္းနဲ႕ မၾကာခင္မွာပဲ Blogger လူဆိုးၾကီးမ်ား သတင္းကို ၎တို႕၏ လုပ္ရပ္မ်ား ႏွင့္အတူ စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္…။

သၾကၤန္အတြင္း သူေတာ္ေကာင္း Blogger မ်ားဘာ၀နာတရားပြားမ်ား အားထုတ္ေနခ်ိန္တြင္ Chevas ပုလင္းကို ဖက္ကာ ေရႊေရာင္ပင္လယ္ထဲကူးခတ္ေနေသာ ကိုလင္းထက္Blog တကာလွည့္ကာ Blog ၾကီးတစ္ခုလံုး ေရထဲစံုးစံုးျမဳပ္တဲ့အထိ မီးသတ္ပိုက္ႏွင့္လိုက္ထိုးျခင္း၊ အိုးမဲသုတ္ျခင္း (သူတို႕က မဲၿပီးသားသူေတာင္မခ်န္ဘူး) အစရွိေသာ အမွဳမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏွလံုးသားျပတိုက္ ႏွင့္ ေမာင္မ်ိဳး၊ ေတြ႕သမွ် Blog အကုန္၀င္၍ သူမရဲ႕ အသံျဖင့္ လိုက္လံႏိွပ္စက္ခဲ့ေသာ စိုးျမနႏၵာသက္လြင္၊ သူ႕ကိုယ္သူ အသည္းကြဲသမားလိုလို ဘာလိုလို ေလသံျပစ္ၿပီး သၾကၤန္ၿပီးတာနဲ႕ အိုရေတာ့မယ့္ ေႏြမုန္တိုင္း ႏွင့္ အစ္ကို Blogger မ်ားအား အြန္လိုင္းမွာေတြ႕တဲ့ အခ်ိန္မွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးစိတ္ေကာက္ၿပီး သၾကၤန္တြင္း ေကာင္မေလးမ်ားႏွင့္ ၾကိတ္ပုန္းခုတ္ေနေသာ ညမီးအိမ္ တို႕အား လွည့္စားမွဳ၊ ႏွစ္ ေယာက္ေပါင္းၿပီး Blogger အေပါင္းအား နည္းမ်ိဳးစံုလိုက္ၾကပ္ေနေသာ အိမ္ေလး ႏွင့္ ပန္းခေရ၊ မႏွစ္ကသၾကၤန္မွာ အသည္းကြဲခဲ့ပါတယ္ဆိုၿပီး ဒီႏွစ္သၾကၤန္တြင္း တစ္တြင္းလံုး Blogger ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွစ္မမ်ားအား ျပစ္ကာ ရွာပံုေတာ္ဖြင့္ေနသည့္ ေပါက္ကရ ၈၀ အား အခြင့္အေရး လက္တစ္လံုး ျခားလုပ္မွဳ တို႕ျဖင့္ ၎၏ PDA အတြင္း အတိအက် မွတ္တမ္းတင္ၿပီး နတ္ျပည္၀င္ခြင့္ Visa အား သံသရာ သက္ပန္ ပိတ္လိုက္ပါေတာ့တယ္..။

p.s - သိၾကားမင္းသည္ လူေယာင္ဖန္ဆင္း၍ ကိုစိုးထက္ ၾကီးႏွင့္ေတြ႕ဆံုရာတြင္ Black Dream ဆိုေသာ အမည္အားအသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း….။

30 comments:

My Wonderful Moral Thoughts said...

BlackDream..,

Made me feel crying out loud to laughs to read your posts..,

You can't denied that I own the SEXY VOICE ever, Come on!!!! :)

Soe Mya Nandar Thert Lwin

လင္းထက္ said...

သၾကားမင္း နဲ ့ငါနဲ ့သူငယ္ခ်င္း ကြ ေၾကာက္ဖူး ငါ့ဘီယာ ေတြ Chevas ေတြသူဘဲေသာက္လို ့ ကုန္တာ သူကေျပာသြားေသးတယ္ လူၾကား ေကာင္းေအာင္ ေတာ့ စာရင္းထဲ ထည့္ပါရေစ ေနာက္မွ နတ္ျပည္ ကို သံတမန္ Visa နဲ ့လာခဲ့ ပါ ဒီမွာ နတ္ျပည္ ဝင္ခြင့္ Passport နဲ ့Visa ဆို ျပီး ေျပာသြားတာ လူေတြ သိေအာင္ မေျပာခ်င္ ဘူးကြာ....။

ပန္းခေရ said...

ဟင့္ ကိုေရေတာက္ၾကီးက နာ့ကိုမ်ား ၀ိုင္းၾကပ္သည္တဲ့
ကိုေရေတာက္ၾကီးေနာ္.......
နင္ေလာက္ပဲမ်ားတာ..နင္ပဲရွိျပီး မစြံတာ စိတ္ပုတ္လုိ႕.(ဘာမွေတာ့မဆိုင္ဘူး...ေျပာၾကည့္တာ)
သိၾကားႏွင့္ဘေလာ့ဂါ
လန္းတယ္....ပို႕စ္ေတာင္လန္းတယ္ေနာ္ လူတင္မကဘူး
ဒီဘေလာ့ကိုလာရတာ..ေရမြမ္းတယ္...
အားလံုးကလန္းေနလို႕...
လန္းေအာင္ေရေတာက္ရတာေလ..ဟိဟိ
မိတယ္..မီရာကားစီးလာတာကြာ...ဆိုက္ကနက္ပဲ စီးခဲ့ရတယ္..(ေျပာၾကည့္တာ..)
ျပန္ျပီကြာ..ဒါရိုက္တာသင္တန္းတက္ရအံုးမယ္..
ကိုေရေတာက္ၾကီးအတြက္ေလ....း)
မသုတ္ခင္ေျပးမွ...

ကိုရင္ညိန္း said...

ေျခရာ လက္ရာခ်န္ခဲ့ပါဆိုလို႔ ဖေနာင့္ရာေပးခဲ့တယ္ :D အရွက္ ကိုမရွိဘူး :P တူညားေတြပဲ ေခ်ာက္ေၾကာ အေန နဲ႔ ဟင္းဟင္း.. နက္ၿပီးသားမို႔ ထံုးသုတ္သြားတယ္
ေရမခ်ိဳးမွာသိေနလို႔ ေရမေလာင္းသြားဘူး...:D

ညမီးအိမ္ said...

ဟင္ တူညားကိုေတာ့ေႀကာေနတယ္။ တူ႕ခါႀကေတာ့ ညီ online ေပၚတတ္လာရင္ ညီ့ကိုေတာင္ခ်ကားလဲေႀကာပဲနဲ႔ ေကာင္မေလးေတြပဲေၿပာေနတာမ်ား။ ခ်ိတ္ေကာက္တယ္တဲ့။
ဘေလာခ္ဂါမမ ေတြ မည္းမည္းကို သတိထား မယံုနဲ႔ ဟဲဟဲ။ ေခ်ာက္ခ်တာ။ ဘယ္ရမလဲ ညီ့ကိုအဲလိုလုပ္လို႕။

စိုးထက္ - Soe Htet ! said...

သိၾကားမင္းကို လာ သတင္းပို႕တာပါ ခင္ဗ်ာ ... သိၾကားမင္း ခန္႕ထားတဲ့ နာယက အသစ္ပါ ခင္ ဗ်ာ :P

ေမာင္မ်ိဳး said...

ေ၀းးးမဲမဲၾကီးေနာ္ လူကိုမ်ား လူမိုက္အဖြဲ ့ထဲထည့္ထားတယ္ သၾကားမစားခ်င္ဘူး ေခ်ာင္းဆိုးေနလို ့ ထန္လွ်က္ခဲေတာ့စားခ်င္တယ္ း) ဟဲဟဲ ဒါလည္း နာမည္ၾကီးတာပဲ ဘာဖစ္လဲ သၾကားနဲ ့ေတြ ့ရတာမ်ား ကံေကာင္းတာေပါ့ ။
မွတ္ခ်က္ ေကာ္ဇာသကၠဇရ္ 2008 ခုနွစ္အတြက္ သၾကားမင္းသည္ သဇင္ ကိုတစ္ဖက္ ျဖဴျဖဴေက်ာင္သိန္းကိုတစ္ဖက္ ကိုင္ကာ မဲမဲၾကီး၏ အိမ္မတြင္းသို ့ ၀င္ေရာက္သြားေၾကာင္း အတင္းရရွိ .....။
P>S = မာတလိ ၏ တုိးတိုးတိတ္တိတ္ သတင္းေပးမႈ အား version ေျပာင္း၍ ေဖာ္ျပသည္ .။

ein said...

လုပ္ပီ သၾကားမင္းေတာင္ ဘလက္ဒရင္းဆိုပါလား ဟရို႔...:P
ဒါဆို ဘယ္ဘက္လက္မွာကိုင္ေဆာင္ထားတဲ႔ Sony- Handy Cam ထဲ မပါေအာင္ ပုန္းေနမွနဲ႔တူပေနာ္ ဟိဟိ ...း)
ေျပာကြ ဘယ္ Proxy နဲ႔ေက်ာ္ခ်င္ေသးလဲ နာ႕ကိုေမးေလ ေျပာျပမယ္ကြ ...း) မ်ားၾကီးပဲ ေနာ္
အယ္ ဂလိုဆို Blogger ရပ္၀န္းကသတင္းအခ်က္လက္ႏွင္႔နည္းပညာဌာနရဲ႕
ဌာနမႈးက ေဒါက္ထက္ကို ေနာက္ဆို နာတိခ်င္တဲ႔ အေၾကာင္းေတြကို ေမးလို႕ရပီကြ ဟိဟိ...း)
အဲ႔ အေတာ္ဆိုးတဲ႔ ဘလက္ဒရင္းပါလားေနာ နာ႔ကို
Blogger အေပါင္းအား နည္းမ်ိဳးစံုလိုက္ၾကပ္တယ္တဲ႔ ေတာ္ပီ ဂလိုဆို ေနာက္ကိုအေခၚေတာ႔ဘူး ဘာမွလာမေျပာေတာ႔နဲ႔ အၾကားေတာ႔ဘူး ဟိ ဘယ္ၾကားမလဲေနာ္ ဆက္သြယ္မႈဧရိယာက ျပင္ပေရာက္ေနတာကိုး...းP
ဒီနတ္ျပည္က၀င္ခြင့္ Visa ပိတ္လိုက္ပီဆိုရင္လဲ ေနာက္တေနရာက ေန ရေအာင္၀င္မယ္ကြ ဒါပဲ ဂေလာက္...:D

ေမာင္မ်ိဳး said...

ေႏြမုန္တိုင္း ...ေရးခိုင္းလို ့ အြန္လိုင္းမွာေတြ ့တုန္းးးးးးး
.............
: အင္းထင္ေတာ့ထင္တယ္ သိၾကားမင္းကိုမျမင္ရပါဘူးလို႕ လက္စသတ္ေတာ့ သိၾကားမင္းက အနက္ေရာင္ႀကီးကိုးး...အိပ္မက္နက္တို႕ကေတာ့လုပ္ခ်လိုက္ၿပီေဟ့... မထူးပါဘူး လုပ္လက္စနဲ႕ လုပ္သာလုပ္ေတာ့ဗ်ိဳ႕ ... :D

THS said...

ေမာင္မ်ိဳးေရ သိၾကားမင္းက သဇင္ကိုတစ္ဖက္
ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္းကို တစ္ဖက္ဆြဲ ျပီး မဲမဲၾကီး အိမ္ကို
ဘာ၀င္လုပ္တာလဲဟ :P

HEARTMUSEUM said...

အမည္းေရာင္ သိၾကားမင္း နတ္ျပည္၀င္ခြင့္ Visa အား သံသရာ သက္ပန္ ပိတ္လိုက္လဲ ကိစၥနမရွိ.......
ဟီ......ဟိ......... နာတို႔က ဘုရားတရား လုပ္
တရားမွန္မွန္ထိုင္တဲ့ ၿမန္မာၿပည္ကိုလြမ္းတဲ့မေမ အၿမီးဆြဲၿပီး ၿဖတ္လမ္းက နိဗၺန္သြားၿပီ။တာ့......တာ.......

NatShinNaung said...

သိၾကားမင္းက Sun-glasses နဲ႔ ဆင္းတာလား။ :P

ေပါက္ကရ said...

အိ..... သၾကၤန္မွာ ဘယ္လိုျပီးသြားလည္းေတာင္မသိဘူးကြ..
ဘယ္ကရွာပံုေတာ္ဖြင္.ရမွာလည္း ...
ငါလည္း စခန္း၀င္ေနတာ .. အပာီးးးးးး
မူးျပီးရမ္းလို.တဲ. စခန္းေတာ.စခန္းပဲ။။။
ဘာစခန္းလဲေတာ္ေျပာေတာ.ဘူး ...
အပာီး

'-ChanChan-' said...

sugar kingႀကီးေပါ့ မအားတဲ့ၾကားက ပ်င္းတယ္လို႔အေျပာမခံရေအာင္ ကဗ်ာနဲ႔ဆုေတာင္းထားေပးတယ္။ ေပးတဲ့ဆုနဲ႔ျပည့္ေအာင္လာခဲ့ :P

မင္းက်န္စစ္။ said...

ေပါက္ကရေတြ ေရးျပီး သၾကားမင္းကို အသားေရဖ်က္ ကိုစိုးထက္နဲ႔ ေတြ႔ဖို႔ လူေယာင္ဖန္ဆင္းလာတယ္ဆိုတဲ့ ဘလက္ၾကီး မင္းကို က်န္စစ္မင္းက လွံပစ္ၿပီး ႏွိမ္ႏွင္းဖို႔ လာတယ္ကြ။ ပုန္းမေနနဲ႔ ခုထြက္ခဲ့ ဟတ္ဟတ္

BLANK PAPER said...

ဥပုပ္ေဆာင့္ေနတဲ့ကြ်န္ေတာ္တေယာက္ေတာ့မပါလို ့..

lwansay said...

ဟ ဟ ဟ .. အခုမွ အခ်ိန္ရတုန္း ပုိ႔စ္ေတြ ေအးေဆးဖတ္ရတယ္.. းဒီ ...။ မုိက္တယ္။
မင္းအေတြးကေတာ့ လုိက္မမွီေလာက္ဘူး ။ း)

ေကာင္းကင္ကို said...

သိၾကားမင္းနဲ ့ဘီယာေတြ ဘာေတြေသာက္ခဲ့လား ညီေလးေရ :-)

Anonymous said...

No Prescription medication Pharmacy. Order Generic Medication In own Pharmacy. Buy Pills Central.
[url=http://buypillscentral.com/news_en-us.htm]Order Top Quality Viagra, Cialis, Levitra, Tamiflu[/url]. rx generic drugs. Discount drugs pharmacy

Anonymous said...

Today it's rather particular to safe keeping different medical companies Best Discount Viagra Pharmacy On-line, outstandingly those who proximate their meds online.

Anonymous said...

[B]NZBsRus.com[/B]
Dont Bother With Sluggish Downloads With NZB Files You Can Quickly Search Movies, Console Games, MP3s, Software & Download Them @ Maxed Out Rates

[URL=http://www.nzbsrus.com][B]NZB Search[/B][/URL]

Anonymous said...

stretches undermined percussion concerning georeference checkon tafe hypothesis partial edna cardio
lolikneri havaqatsu

Anonymous said...

Emancipation Our Dastardly Prices at www.Pharmashack.com, The Above average [b][url=http://www.pharmashack.com]Online Pharmacologist's [/url][/b] To [url=http://www.pharmashack.com]Buy Viagra[/url] Online ! You Can also Conjecture Remarkable Deals When You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/cialis.html]Buy Cialis[/url] and When You You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/levitra.html]Buy Levitra[/url] Online. We Also Classify a Ginormous Generic [url=http://www.pharmashack.com/en/item/phentermine.html]Phentermine[/url] Because of the duration of Your Regimen ! We Push Swap splotch [url=http://www.pharmashack.com/en/item/viagra.html]Viagra[/url] and Also [url=http://www.pharmashack.com/en/item/generic_viagra.html]Generic Viagra[/url] !

Anonymous said...

и всё эе: спасибо... а82ч

Anonymous said...

Certainly. All above told the truth. Let's discuss this question. Here or in PM.

Anonymous said...

You could easily be making money online in the underground world of [URL=http://www.www.blackhatmoneymaker.com]blackhat money making[/URL], Don’t feel silly if you don't know what blackhat is. Blackhat marketing uses little-known or misunderstood methods to build an income online.

Anonymous said...

[url=http://ebiteua.com/forum70-prostitutki-zhitomira-i-oblasti.html]Prostitutki Zhitomir[/url]

Anonymous said...

[url=http://www.realcazinoz.com]online casino[/url], also known as operative casinos or Internet casinos, are online versions of important ("chunk and mortar") casinos. Online casinos approve gamblers to fake and wager on casino games only the Internet.
Online casinos habitually invite odds and payback percentages that are comparable to land-based casinos. Some online casinos act higher payback percentages as a palliate representing position automobile games, and some convert known payout piece audits on their websites. Assuming that the online casino is using an fittingly programmed unspecific assorted generator, list games like blackjack enthral procure an established distraction tabular edge. The payout slice pursue of these games are established lifestyle the rules of the game.
Innumerable online casinos maestro minus or wrestle their software from companies like Microgaming, Realtime Gaming, Playtech, Broad Leg-pull Technology and CryptoLogic Inc.

Anonymous said...

Кабельная продукция - один из основных продуктов, используемых для полнофункциональной деятельности электрооборудования. Многообразие моделей и марок кабеля на сайте ООО "Спецкомплект" предоставляют широкий выбор для оптового и розничного клиента.
Компания предлагает ассортимент качественных товаров, таких как К1153, К1154, К1155, КМ, Арматура для СИП ENSTO, КВВГ, КВбБШв, АС,ДКС, ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ КТ, ОКП, ОКГТ.
Сборка щитового оборудования высокого качества по доступной цене, смотрите обзор на сайте компании.
Specomplect.ru: [url=http://specomplect.ru]лотки К1153[/url]

Anonymous said...

Строительство жилых и индустриальных многоуровневых объектов влечет за собой привлечение особой строительной техники, снабженной для осуществления назначенных задач. Выполнение строительных работ происходит по стадиям, в связи, с чем, задействовать строительную технику тоже приходится по шагам, в зависимости от поставленных задач.
Но покупка таковой специальной техники влечет огромные затраты. Так как стоит она дорого, компания "Сапрос" рекомендует услуги аренды строительной техники. Наш автопарк укомплектован всем необходимым для строительства автотранспортом. Быстрый заказ спецтехники можно сделать через интернет, заполнив заявку онлайн на сайте компании. В Самаре мы пользуемя популярностью именно за качественное и быстрое обслуживание клиентов, предоставляя такую услугу, как гидромолот аренда. Наши специалисты при необходимости в полном объеме проконсультируют Вас о более подходящем под запросы автотранспорте, что позволит сэкономить и время и финансы.
sapros.ru: [url=http://sapros.ru]гидромолот аренда[/url]