Mar 20, 2008

ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားအား ေျဖဆိုပါ။

ေမးခြန္း (၁)

စၾကာ၀ရာ အတြင္းမွ ၾကယ္တစ္စင္း၏ အလင္းသည္ ကမာၻေျမေပၚသို႕ ေရာက္ရွိဖို႕ ႏွစ္ေပါင္း (၁)သိန္း သုိ႕မဟုတ္ ႏွစ္ေပါင္း (၁)သန္း ၾကာျမင့္ပါသည္…။ ထိုသို႕ဆိုလွ်င္ သင္္၏ သင့္ခ်စ္သူအေပၚ ထားရွိေသာ စစ္မွန္သည့္ ေမတၱာတရား တစ္ခုသည္ သင့္ခ်စ္သူ၏ ရင္ခြင္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိဖို႕ အခ်ိန္မည္မွ် ၾကာမည္ဟု သင္ထင္ပါနည္း….။

အေျဖ။ ။

ေမးခြန္း (၂)

ထုိၾကယ္တစ္စင္း၏ အလင္းသည္ ကမာၻေျမေပၚသို႕ မည္သည့္ ၾကားခံျဒပ္ထုမွ မရွိဘဲ ေလဟာနယ္ ကို ျဖတ္၍ ကမာၻေျမေပၚသို႕ က်ေရာက္ႏိုင္ပါသည္…။ သုိ႕ေသာ္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေမတၱာတရား ဟူေသာ အလင္းတန္း တစ္ခုသည္ ခံစားတတ္မွဳ၊ တန္ဖိုးထားမွဳ၊ ျမတ္ႏိုးမွဳ ဟူေသာ ၾကားခံ (Media) ေပါင္းမ်ားစြာ ထားရွိေသာ္လည္း ထြန္းလင္းေစလိုေသာ ရင္ခြင္တစ္ခုတြင္ မထြန္းလင္းႏိုင္ ပါသနည္း…။

အေျဖ။ ။

ေမးခြန္း (၃)

ကမာၻေျမ၏ ဆြဲအားသည္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာအား လည္းေကာင္း၊ အရာ၀တၴဳေပါင္းမ်ားစြာအား လည္းေကာင္း…ေနာက္ဆံုး ကမာၻမွ လြန္စြာေ၀းကြာေသာ အာကာသ စၾကာ၀ရာအတြင္း တည္ရွိေသာ လ ကိုပင္ဆြဲငင္ ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ္လည္း…။ သင့္အား စြန္႕ခြာၿပီးထြက္သြားေသာ သင့္ခ်စ္သူ၏ ေျခလွမ္းမ်ားအား အဘယ့္ေၾကာင့္ မဆြဲငင္ႏိုင္သနည္း….။

အေျဖ။ ။

ေမးခြန္း (၄)

အလြန္ျပင္းထန္၍ အားေကာင္းေသာအသံမ်ားကို ေရဒါမ်ားျဖင့္ ဖမ္းယူနားေထာင္ရပါသည္..။ အေၾကာင္းမွာ ၎အသံမ်ားအား သာမန္နားမ်ားျဖင့္ မၾကားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္..။ ထိုသို႕ဆိုလွ်င္ သင္၏ ႏုလံုးသားအတြင္း၌ ျဖစ္တည္ေသာ သာမန္နားမ်ားျဖင့္ မၾကားႏုိင္ေသာ ရင္ခုန္သံမ်ားအား သင့္ခ်စ္သူ ၾကားႏိုင္ေစရန္ သို႕မဟုတ္ နားလည္ႏိုင္ေစရန္ မည္သည့္အရာျဖင့္ ဖမ္းယူေစသင့္သနည္း…။

အေျဖ။ ။

ေမးခြန္း (၅)

သာမန္ မ်က္စိမ်ားျဖင့္ထိုးေဖာက္ေရြ႕ မျမင္ႏိုင္ေသာ အရာမ်ားအား X-Ray ေရာင္ျခည္ မ်ားျဖင့္ ထိုးေဖါက္၍ ျမင္သိေစႏုိင္ပါသည္…။ ထိုသို႕ဆိုလွ်င္ သင့္ရင္ဘတ္၏ အနက္ရွိဳင္းဆံုး ေနရာတြင္ တည္ရွိေနေသာ ခံစားခ်က္မ်ားအား သင့္ခ်စ္သူ ျမင္ေတြ႕ သိရွိႏုိင္ေစရန္ ၎၏မ်က္၀န္းမ်ား၌ မည္သည့္ ေရာင္ျခည္အမ်ိဳး အစားအား တပ္ဆင္ အသံုးျပဳသင့္သနည္း…။

အေျဖ။ ။

ေမးခြန္း (၆)

ကမာၻေက်ာ္ အိုင္းစတိုင္း၏ (Relativity Theory) ဆိုသည့္ ႏုိင္းရသီအိုရီ အတြက္အဓိကအက်ဆံုးႏွင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ျဖစ္ေသာ Formula ျဖစ္သည့္ E=mc2 အား ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ပါက သင္မည္သို႕ ေ၀ဖန္သံုးသပ္၊ အၾကံေပး လိုပါသနည္း…။

{Emotion=Misery*(Confusion)2 }

အေျဖ။ ။

ေမးခြန္း (၇)

Newton ၏ သက္ေရာက္မွဳတိုင္းတြင္ တန္ျပန္သက္ေရာက္မွဳ ရွိသည္ဆိုေသာ ပံုေသနည္းမွန္သည္ ဆိုပါက အဘယ့္ေၾကာင့္ သင္၏ သင့္ခ်စ္သူအေပၚထားရွိေသာ တန္ဖိုးထားမွဳ၊ ေမတၱာတရား၊ နားလည္မွဳ၊ သစၥာတရားႏွင့္ ျမတ္ႏိုးမွဳမ်ားသည္… သင္ေပးလိုက္သည့္အတိုင္း သင့္ထံသို႕ ျပန္လည္ မသက္ေရာက္သနည္း။

အေျဖ။ ။

ေမးခြန္း (၈)

လြမ္းဆြတ္ျခင္းဆိုေသာ ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ တမ္းတျခင္းဆိုေသာ အပူရွိန္မ်ားေၾကာင့္ ခံစားခ်က္ဆို ေသာ မ်က္ရည္မ်ား အေငြ႕ျပန္သည့္အခါ သတိရျခင္းတိမ္တိုက္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္…။ ၎ တိမ္တိုက္မ်ားသည္ အခ်ိန္ဆိုေသာ ေအးခဲေစသည့္ ဓာတ္သဘာ၀မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေသာအခါ ျပန္လည္ေငြ႕ရည္ဖြဲ႕ကာ မ်က္ရည္မိုးမ်ား အျဖစ္ ျပန္လည္ရြာခ်သည္ ဆိုေသာ ေနာက္ဆံုးေပၚေပါက္လာသည့္ မ်က္ရည္သံသရာ (Tears Cycle) ကိုသင္မည္သို႕ ယူဆပါသနည္း…။

အေျဖ။ ။

ေမးခြန္း (၉)

ကမာၻေပၚတြင္ အရာ၀တၳဳမ်ားအတြက္ အတိုင္းအတာ၊ ပမာဏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အသီးသီးစီ ရွိၾကသည္။ ထိုသို႕ဆိုလွ်င္ သင္၏ သင့္ခ်စ္သူအေပၚထားရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ခု၏ အတိုင္းအတာ သို႕မဟုတ္ ပမာဏ တစ္ခုအား တိုင္းတာရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ Unit တစ္ခုလည္း လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႕တိုင္းတာရန္ အတြက္ မည္သည့္အရာအား Unit အျဖစ္ အသံုးျပဳလွ်င္ သင့္ေတာ္မည္ဟု သင္ယူဆပါသနည္း…။

အေျဖ။ ။

ေမးခြန္း (၁၀)

သင္သည္ ကမာၻေပၚရွိ အလြန္ခက္ခဲေသာ ေမးခြန္းမ်ား၊ ပံုေသနည္းမ်ားႏွင့္ သီအိုရီမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္ ေၾကညက္စြာ နားလည္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာ္လည္း အဘယ့္ေၾကာင့္ သင့္အားစြန္႕ခြာသြားေသာ သင့္ခ်စ္သူ ေျပာခဲ့သည့္ “နားလည္ေပးပါ” ဆိုေသာ အလြန္ရိုးရွင္းသည့္ စကားတစ္ခြန္းအား နားလည္ႏုိင္စြမ္း မရွိပါသနည္း။

အေျဖ။ ။
p.s - ေမးခြန္းမ်ားရဲ႕ အေျဖမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြဲလြဲ ႏိုင္ပါသည္။