Jun 15, 2008

ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ ဖန္ဆင္းရွင္

သူသည္ ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀တြင္ တစ္ဦးတည္းသာ ျဖစ္တည္ပိုင္ခြင့္ ရွိေသာသူျဖစ္သည္။

ကြ်န္္ေတာ့္၏ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳသည္ သူ႕အတြက္အားေဆးျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ့္၏ အျပံဳးတို႕ျဖင့္ သူအသက္ ဆက္ သည္။ ကြ်န္ေတာ့္၏ ဗိုလ္က်မွဳတို႕ျဖင့္ သူ႕ဘ၀ကို အပန္းေျဖသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သူသည္ ကြ်န္ေတာ့္ စိတ္ခ်မ္းသာမွဳကို သူ႕အသက္ထက္ပင္ တန္ဖိုးထားသူလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္ အတြက္ေတာ့သူသည္ ဒီတစ္သက္တြင္ ဘယ္ေတာ့မွ မႏိုင္, ႏိုင္ေသာ၊ ကြ်န္ေတာ္လြန္စြာေလးစား အားက်ရပါေသာ ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀၏ စစ္တုရင္ ခ်န္ပီယံတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ေလသည္။

သူသည္ ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀အတြက္ ဖန္ဆင္းရွင္တစ္ပါးျဖစ္သည္။ ေလာက၏ အေကာင္းႏွင့္ အဆိုး၊ အမွန္ႏွင့္ အမွား စသည့္ ဆန္႕က်င္ဖက္မ်ား၏ တန္ဖိုးမ်ားကို နားလည္ေအာင္ သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ၊ ကြ်န္ေတာ့္၏ ေရြးခ်ယ္မွဳတိုင္းသည္ ကြ်န္ေတာ့္တြင္သာ တာ၀န္ရွိေၾကာင္းကို ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ၊ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာ၏ တန္ဖိုးကို ေလ့လာသိရွိေစခဲ့ေသာ၊ ေလာက၏ ျမင့္ျမတ္မွဳ အလံုးစံုသည္ ကြ်န္ေတာ့္၏ ေလာကအေပၚ ထားရွိေသာ စိတ္ႏွလံုးအေပၚတြင္သာ ရွင္သန္ေပါက္ဖြား ႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းသြန္သင္ခဲ့ဖူးေသာ၊ အသစ္ အသစ္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ယံုၾကည္ခြင့္တို႕သည္ မနက္ျဖန္တိုင္းတြင္ တည္ရွိေၾကာင္းလည္း သင္ျပခဲ့ဖူး ေသာ ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀၏ ကိုယ္ပိုင္ဆရာ တစ္ဆူ လည္းျဖစ္သည္။

သူသည္ ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀အတြက္ ဗိသုကာ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀၏ ခိုနားရာ အမိုးတစ္ခု ျဖစ္သလို တစ္ခါတစ္ရံ သူသည္ ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀၏ လံုျခံဳမွဳကိုေပးစြမ္းရာ နံရံတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေလ သည္။ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ စစ္မွန္ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳနဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဘ၀တစ္ခုကို မည္သို႕ တည္ေဆာက္ ရမည္ကို ပံုၾကမ္းေရးဆြဲေပးခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။ သူကိုယ္တိုင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ဘ၀တစ္ခုကို လည္း ကြ်န္ေတာ့္ အတြက္လက္ေဆာင္ေပးခဲ့ဖူးသည္။ သူေရးဆဲြေပးခဲ့ေသာ ဘ၀အိမ္ပံုစံသည္ ေလာကဓံ ရွစ္ပါး၏ ဒဏ္ကို ေကာင္းမြန္စြာ အံတုႏိုင္ခဲ့သည္။ သူသည္ အိမ္၏အမိုးအား ေမတၱာတရားျဖင့္ ျပဳလုပ္ကာ ေယာက်္ား ေကာင္းတစ္ေယာက္၏ သတၱိမ်ိဳးျဖင့္ နံရံမ်ားကို ဖြဲ႕စည္း၊ ကာကြယ္ေပးခဲ့ေလသည္။

တစ္ခါတစ္ရံသူသည္ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ အိပ္စက္ရာ ပန္းေမြ႕ယာတစ္ခုျဖစ္၍ တစ္ခါတစ္ရံသူသည္ ကြ်န္ေတာ့္ အတြက္ ေလ်ာက္လွမ္းရာ ပန္းခင္းလမ္း တစ္ခုျဖစ္ေလသည္။ ကြ်န္ေတာ္ေလွ်ာက္လွမ္းရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ တြင္ သူ႕ကို တံတားတစ္စင္းအျဖစ္ မၾကာခဏ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေပသည္။ သူသည္ ကြ်န္ေတာ္နင္းဖို႕အတြက္ သူ႕ေက်ာကို ခင္းေပးသည္။ သူသည္ သူ႕၏ေခြ်းစက္မ်ားျဖင့္ ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀အတြက္ အလင္းတန္းမ်ားကို ထြန္းညိွခဲ့သည္။ သူသည္ ကြ်န္႕ေတာ့္ဘ၀အတြက္ စစ္သူၾကီးတစ္ပါးအျဖစ္ အႏာၱရယ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ရဲရဲရင့္ရင့္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေပးခဲ့သည္။ သူ႕၏ ဘယ္ဘက္လက္ျဖင့္ ကြ်န္ေတာ့္အားေႏြးေထြးေစကာ၊ ညာဘက္လက္ျဖင့္ ေလာက၏အၾကီးတန္မွဳမ်ားကို ဖယ္ရွားခဲ့ေလသည္။

ေအာင္ျမင္မွဳမွဳတိုင္း၏ အျမင့္မားဆံုး ေနရာတစ္ခုတြင္ က်ဆံုးမွဳသည္ ထာ၀ရရပ္တည္ေနေၾကာင္းလည္း သတိ ေပးခဲ့ဖူးသည္။ ဘ၀၏အခက္အခဲမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မွဳ တစ္ခုအတြက္ ေလွခါးထစ္မ်ားျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ရန္မလိုပဲ နင္းျဖတ္ရဲဖို႕သာလိုေၾကာင္းလည္း ေျပာျပခဲ့ဖူးသည္။ ေလာက၏ စိန္ေခၚမွဳမ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀အတြက္ အရည္အခ်င္းစမ္းစစ္ရာ စာေမးပဲြမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္း မွတ္သားေစခဲ့သည္။ “မင္းရဲ႕ေခါင္းကို သိပ္မေမာ့နဲ႕ ေကာင္းကင္က နိမ့္နိမ့္ေလး” ဟူေသာ သူ႕ရဲ႕ သတိေပးမွဳသည္ ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀ အတြက္ ဒဏ္ရာမ်ားစြာမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရခဲ့သည္။ လူေတာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႕ထက္ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖို႕ကို သူသည္ ကြ်န္ေတာ့္အား အဓိကထား သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ “Everything You Want Is Not, Everything You Need!” ဆိုတဲ့သူ႕ရဲ႕ စကားဟာ ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀အတြက္ ထြက္ေပါက္မ်ားစြာကို လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ ဖူးေလသည္။

သူရဲ႕အေၾကာင္းကိုဖြဲ႕ဆိုပါက မည္သည့္အခါမွ် ၿပီးျပည့္စံုႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ မည္သို႕ေသာ စကားလံုးမွ်ျဖင့္ လည္း လံုေလာက္စြာ တင္စားႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ မည္သို႕ပင္ ျဖစ္ေစ..။ သူသည္ ကြ်န္ေတာ့္လိုပင္ အားလံုးရဲ႕ ဘ၀ထဲမွာ တစ္ဦးတည္းသာ ျဖစ္တည္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာသူ ျဖစ္ေလသည္။

သူ (သို႕မဟုတ္) ကြ်န္ေတာ့္ ဖခင္သည္ ကြ်န္ေတာ့္ဘ၀တြင္ တစ္ဦးတည္းသာ ျဖစ္တည္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည့္ သူအျဖစ္ ထာ၀ရရွင္သန္သြားမည္ျဖစ္သည္။


p.s-ေလာက၏ အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာလူသားမ်ားထဲမွာ အပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ "ဖခင္" မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

22 comments:

ေမာင္မိုး said...

မဲႀကီးေရ... ေကာင္းလိုက္တာကြာ...Everything You Want Is Not, Everything You Need! ဆိုတဲ့ စကားအတြက္ ညီ့အေဖကို ကိုယ္ပါေက်းဇူးတင္တယ္လို႔ ေျပာေပးပါ... မဲႀကီး အေဖႏွင့္ တကြ အေဖအားလံုး..က်န္းမာပါေစဗ်ာ...

poe said...

မင္းရဲ႕ေခါင္းကို သိပ္မေမာ့နဲ႕ ေကာင္းကင္က နိမ့္နိမ့္ေလး”
စာသားေလးကိုၾကိဳက္သြၾးျပီ။ အေဖအတြက္ ဒီလိုေရးေပးေတာ့ ေက်းဇူးတင္တယ္။ အေဖ့ကိုလဲသတိရတယ္ စာေလးကိုဖတ္ျပီးေတာ့။
ေမမိုးမခ

စိုးထက္ - Soe Htet ! said...

ေအာင္ျမင္မွဳမွဳတိုင္း၏ အျမင့္မားဆံုး ေနရာတစ္ခုတြင္ က်ဆံုးမွဳသည္ ထာ၀ရရပ္တည္ေနေၾကာင္းလည္း သတိ ေပးခဲ့ဖူးသည္။

အျမင့္ဆံုး ေရာက္ ၿပီး ရင္ေတာ့ ျပန္က် ဖို႕ ပဲ ရွိေတာ့ တာ ကိုးးး ... :)

ညီေလး ေဖေဖ က်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္ ပါေစ ...

အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ အက်ိဳး ဆက္လက္ သယ္ပိုး ႏိုင္ပါေစ ...

Watery said...

အေဖကို စစ္တုရင္ခ်န္ပီယံႏွင့္ ဗိသုကာတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ တင္စား ထားတာကို အရမ္းသေဘာက်မိတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာ ဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရားသခင္ကို အဲဒီလိုၿမင္ထားလို႔။ တကယ္ပါ ေလာကမွာရွိတဲ႔ အေဖမ်ားအားလံုးဟာ ဖန္ဆင္းရွင္ရဲ႔ ကိုယ္ပြားေတြပါပဲ။ အေဖမ်ားအားလံုး က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ႀကပါေစသား။ Your thinking and writing is Fantastic!

လင္းထက္ said...

အရမ္းေကာင္းတဲ့ပိုစ့္ေလးပါဘဲ
မင္းရဲ့ေခါင္းကိုသိပ္မေမာ့နဲ႕ေကာင္းကင္က နိမ့္နိမ့္ေလး ဆိုတဲ့ စာသားကေတာ့ အၾကိဳက္ဆံုးပါဘဲ....။

မင္းက်န္စစ္။ said...

သတိရေပမယ့္ မေရးႏိုင္လိုက္ဘူးကြာ။ မင္းလဲ စာေမးပြဲမပီးေသးေပမယ့္ ေရးလိုက္တာ ထင္တယ္။ ေကာင္းတယ္ကြာ။ စိတ္မွာ အမွတ္တရ သတိရလုိက္မိတယ္။ ငါတို႔ေတာ့ ဒီတပတ္ေနာက္ဆံုး စာေမးပြဲေတြပဲ။ ပီးမွ ေတြ႔ၾကတာေပါ့။

ပန္းခေရ said...

Greate Post!!!!!!!!!!!

Anonymous said...

ေဒါက္တာေဒၚတင္လင္းျမင္႔ ဆုိတာ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးရဲျမင္႔ရဲ႔႕မိန္းမ...သူတုိ႔ဆီမွာ စုိးထက္ကကၽြန္၆နွစ္ခံဖူးတဲ႔သားတပည္႔ ျပီးေတာ႔စုိးထက္မိန္းမက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုကိုရဲ႔ တူမ.. ဒီလုိပ ဲစုိးျမနႏၵာသက္လြင္ ဆုိတာလဲ သူမရဲ႕ အေဖေရာ အေမေရာ နွစ္ေယာက္စလုံးက ျမန္မာျပည္ TOP 10 ၾကီးၾကီး MASTER နဲ႔ ေဆြမ်ဳိးေတာ္တဲ႔သူေတြပဲ.. စုိးျမနႏၵာသက္လြင္က ျမန္မာျပည္ေထာက္လွမ္းေရးကအၾကီးဆုံး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးျမင္႔ေဆြရဲ႔သမီး တူမဟုလဲေျပာေန သမီးျဖစ္ဖုိ႔ေသခ်ာ ဓါတ္ပုံမ်ားျဖင္႔မၾကာခင္သက္ေသျပ စုိးျမနႏၵာသက္လြင္အေမကလဲ ရန္ကုန္ျမဳိ႔ေတာ္ဝင္ ဗုိလ္မႈးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္း နဲ႔ တဝမ္းပဲကြဲဲတဲ႔ ညီမေတာ္စပ္ ဒါေတြေၾကာင္႔အဂၤလန္သံအမတ္ ဗုိလ္မႈးခ်ဳပ္ေနဝင္းနဲ႔သူ႔မိန္းမမွ စုိးျမနႏၵာသက္လြင္ကုိ ဖင္မေနရ ျမန္မာသံရုံးကဟာေတြ သူမအားထမင္းခ်က္ ကြၽန္ခံေပးရ ျမန္မာျပည္တြင္ စီးပြားေရးုလုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိ ေသာက္ေသာက္လဲခ်မ္းသာ လက္ရွိ USA တြင္အေျခခ်ေနထုိင္ ခုိင္လုံတဲ႔အေထာက္အထား၊ ခုိင္မာေသာ သက္ေသမ်ားျပနုိင္၊ မၾကာမွီ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဘက္မွေဖာ္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ၊္
အဲဒီေတာ႔ ဘာလုိ႔ ဒီ၂ေယာက္ကုိ ဝုိင္းဖဲ႔ၾကတယ္ ဆုိတာ စာဖတ္သူတုိ႔ သေဘာေပါက္။ ရွင္းတယ္ေနာ္ အက်ဳိးအေၾကာင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိဓါတ္ပုံမ်ားနွင္႔ ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းမ်ားျဖင္႔ မၾကာခင္ ဘေလာ႔တခု တည္ေဆာက္၍ စိတ္ဝင္စားသည္႔ ျပည္သူမ်ားအား ျပသမည္ျဖစ္ပါကုန္.. ေမ်ွာ္ ဒူေဝေဝေဝ

Anonymous said...

ျပည္သူနွိပ္စက္ သံဃာသတ္ ဒင္းတုိ႔ကုိ တသက္မေက်ဘူး ေျခမ မေကာင္းေျခမ လက္မ မေကာင္းလက္မပဲ က်ဴပင္ခုတ္က်ဴငုတ္ေတာင္ မက်န္ေစရဘူး..
ျမန္မာျပည္က နအဖ ၾကီးၾကီး MASTER မ်ားနဲ႔ပါတ္သတ္တဲ႔ စုိးထက္ေရာ စုိးျမနႏၵာသက္လြင္ေရာ ကုိဒီေနရာကေန“လုံးဝ႐ွဳံ႕ခ်ပါတယ္”။
နအဖသားသမီး သမက္ စစ္ေခြးေတြနဲ႔ စစ္ေခြးေအာက္ဆြဲ အလုိမရွိဗ်ိဳ႕

Heartmuseum said...

ခ်စ္ေသာ အေဖ က်မ္းမာပါေစ။

NGE NGE said...

" HAPPY FATHER'S DAY TO ALL DADDIES "

SO MEANINGFUL & DEDICATED TO ALL DADS.
PROUD OF YOU!

ein said...

လူသားတစ္ဦးရဲ႔ဖန္ဆင္းရွင္ !
ေလာက၏ အျမင္႔ျမတ္ဆံုးေသာလူသားမ်ားထဲမွာ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္႔ ဖခင္မ်ား က်န္းမာပါေစ...ငါလည္း နင္႔တိုင္းပဲ ဆုေတာင္းေပးလိုက္တယ္ဘလက္ေရ...
1.မင္းရဲ႕ေခါင္းကို သိပ္မေမာ့နဲ႕ ေကာင္းကင္က နိမ္႔နိမ္႔ေလး...
2.Everything You Want Is Not, Everything You Need!”
3.ေအာင္ျမင္မွဳမွဳတိုင္း၏ အျမင့္မားဆံုး ေနရာတစ္ခုတြင္ က်ဆံုးမွဳသည္ ထာ၀ရရပ္တည္ေနေၾကာင္းလည္း သတိ ေပးခဲ့ဖူးသည္...မွတ္သားစရာေလးေတြပါပဲဘလက္ေရ ...။

Anonymous said...

ဖခင္ရဲ့ ေမတၱာကို အမ်ိဳးမ်ိဳးခိုင္းႏႈိင္းျပထားတာ ေကာင္းလိုက္တာဗ်ာ ဖခင္တိုင္းကေတာ့ တစ္မ်ိဳးမဟုတ္ တစ္မ်ိဳး သားသမီးေတြေပၚမွာ ဖန္ဆင္းမႈေတြ ေပးခဲ့မွာပါ ပံုစံမတူတာပဲ ကြာမယ္ ။
“မင္းရဲ႕ေခါင္းကို သိပ္မေမာ့နဲ႕ ေကာင္းကင္က နိမ့္နိမ့္ေလး” အဲ့ဒီ ဆံုးမစကားေလး ေရလည္ထိတယ္ ခ်စ္ေသာ ဖခင္ က်န္မာရႊင္လန္းပါေစလို ့ ထပ္တူ ဆႏၵျပဳပါတယ္ဗ်ာ ။

Anonymous said...

ျမန္မာျပည္က နအဖ ၾကီးၾကီး MASTER မ်ားနဲ႔ပါတ္သတ္တဲ႔ ေနရာတကာေလွ်ာက္လည္ထြက္ ဂ်ိဳးတန္းလန္းနဲ႔ ကိုဖုိးကြက္ေခၚစုိးထက္ နွင္႔ လုိးသမ်ွခံမယ္႔ၾကက္ဖင္ စုိးျမနႏၵာသက္လြင္ တုိ႔အား ဒီေနရာကေန“လုံးဝ႐ွဳံ႕ခ်ပါတယ္”။

ညမီးအိမ္ said...

အစ္ကိုေရ အေရးအသားေတြက အရမ္းေကာင္းလြန္းေတာ့ ေလးစားျပီးရင္ေလးစားပါတယ္ဗ်ာ။

Anonymous said...

ဖတ္လို ့အရမ္းေကာင္းတယ္ေမာင္ေလးေရ...ဆက္ၾကိဳးစား ပါ။အားေပးေနတယ္..(home!)

Anonymous said...

ကိုမဲႀကီးက လက္စြမ္းထက္သားပဲဗ်.. ဆက္ဒူးဆက္ဒူး အားေပးမယ္...

ေရႊျပည္သူ said...

“မင္းရဲ႕ေခါင္းကို သိပ္မေမာ့နဲ႕ ေကာင္းကင္က နိမ့္နိမ့္ေလး” ဆိုတာ သေဘာအက်ဆံုးပဲ။ ေမာင္ေလးအေဖဆီက အေတြးအေခၚေတြကို စာဖတ္သူေတြပါ ရသြားေအာင္ မွ်ေ၀ေပးလိုက္သလိုပါပဲ။ သိပ္ေကာင္းတဲ့ ပို႔စ္ေလးအတြက္ ေက်းဇူးပါပဲ ေမာင္ေလးေရ...

Kyel Ka Lay said...

Hey yo !
Just dropping by to say...Woww.. you've done the awsome work ! :)
Keep it up and I'll keep comin' ! :P
" Best of Luck in whatever you do ! "

mabaydar said...

ငါလည္းငါ့ေဖေဖနဲ႔ေမေမအတြက္ပိုစ့္ေရးေပးခ်င္တာ..ေျပာခ်င္တာကမ်ားျပီး..ရင္ထဲကခံစားခ်က္ကိုထိေလာက္တဲ့စကားလံုးမ်ိဳးမရေသးတာနဲ႔..ျငိမ္ေနတာ..နင္ေရးတာေလးေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္..

ၿဖိဳးငယ္ said...

မင္းရဲ႕ ပိုစ့္ေတြကို အကုန္ၾကိဳက္တယ္.. ေကာင္းတယ္ဆိုတာ အထူးေျပာေနစရာ မလိုေတာ့ဘူးေနာ္ သယ္ရင္း

Anonymous said...

ေကာင္းတယ္ဗ်ာ.......စာသားေလးေတြ.......မွတ္သြားတယ္