May 30, 2008

ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္

တိုက္ပြဲကား စေလၿပီ။ စစျခင္းမွာပင္ တိုက္ပြဲ၏အရွိန္သည္ မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျပင္းထန္လွပါတယ္။ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ သဲသဲမဲမဲ အၿငိဳးတၾကီးျဖင့္ တိုက္ခိုက္ၾကေလသည္…။ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းသည္ ၾကီးမားသေလာက္ ထိုတိုက္ပြဲ၏ ျပင္းထန္မွဳသည္လည္း ေၾကာက္မက္ ဖြယ္ရာ ေကာင္းလွပါတယ္…။ ထူးဆန္းသည္မွာ ယခုတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္ ႏွစ္ဘက္ေသာ ျပိဳင္ဘက္ (သို႕) ရန္သူမ်ားသည္ အတူတကြ ေမြးဖြားရွင္သန္လာခဲ့ၾကေသာ၊ ငယ္ေပါင္းၾကီးေဖာ္မ်ား ျဖစ္ၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္…။ ၎တို႕ကား….

“ျဖစ္ျခင္တာ”ႏွင့္“ျဖစ္သင့္တာ” တို႕ျဖစ္ၾကေလသည္….။ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ စစ္ေျမျပင္ကား “ဘ၀” ျဖစ္ေပသည္။

တိုက္ပြဲစစျခင္းမွာပင္ "ျဖစ္သင့္တာ" ဘက္မွေန၍ ယုတၱိေဗဒ၊ လက္ေတြ႕ဆန္ျခင္း၊ အက်ိဳးအေၾကာင္း စသည့္ လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ စတင္ျပစ္ခတ္ေလသည္။ ၎လက္နက္မ်ားသည္ လူသားဆန္စြာရွင္သန္ခြင့္ အဖြဲ႕အစည္း မွ “လူသားမဆန္ေသာ လက္နက္မ်ား” အျဖစ္သတ္မွတ္ထားျခင္းခံရေသာ လက္နက္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္ အခ်စ္ႏွင့္စစ္တြင္ မတရားတာမရွိဟူေသာ သေဘာတရားအရ မိမိတို႕ဘက္မွ ျပတ္ျပတ္သားသား အႏုိင္ရရွိေစ ရန္အတြက္ သူတို႕ ထုတ္သံုးၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသို႕လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ အေ၀းမွ ပစ္ခတ္ၾကရံုသာမက ရန္သူဘက္မွ တပ္သားမ်ား ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေစရန္ “ရာထူးဂုဏ္ရွိန္၊ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမွဳ၊ ျပည့္စံု ၾကြယ္၀မွဳ” အစရွိေသာ လူအမ်ား အလြန္တရာႏွစ္သက္သည့္ ၀ါဒမ်ားကို အဆက္မျပတ္ထုတ္လႊင့္ကာ (Propaganda Warfare) ဆင္ႏႊဲျခင္း၊ (Emotion Killer) ဟု စကား၀ွက္ေပးထားေသာ ရန္သူတပ္သားမ်ား၏ ခံယူခ်က္ႏွင့္ စိတ္ဓာတ္မ်ားအား အနီးကပ္ဖ်က္ဆီး တိုက္ခိုက္မည့္ အထူးကြန္မြန္ဒိုတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ေစလႊတ္ၿပီး တိုက္ခိုက္ ေစျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ပါေတာ့တယ္…။

"ျဖစ္ျခင္တာ" ဘက္မွလည္း တစ္ဘက္က ပစ္ခတ္သမွ် လက္နက္ၾကီးမ်ားအား ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းခံတပ္မ်ားျဖင့္ ရြပ္ရြပ္ခြ်န္ခြ်န္ ခုခံၾကပါတယ္။ ရံဖန္ရံခါ အခြင့္အေရးသာေသာအခါမ်ားတြင္မူ ၎တို႕ဘက္မွလည္း ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ သိမ္းဆည္းထားေသာ အင္အားျပင္းထန္သည့္ ျမိဳသိပ္မွဳမ်ား၊ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေစာင့္စည္းခဲ့ရေသာ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေနထိုင္ရျခင္းဆိုသည့္ လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ပစ္ခတ္ၾကပါတယ္။ ရန္သူဘက္မွ အပစ္အခတ္က်ဲသြားေသာ အခါမ်ားတြင္မူ ခံစားခ်က္ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ တရစပ္ပစ္ခတ္ကာ ရန္သူအား ေခါင္းမေထာင္ႏုိင္ေစရန္ ဦးႏွိမ္ပစ္ခတ္ၾကပါတယ္။ ရန္သူဘက္မွ တိုက္ခိုက္လာေသာ (Propaganda Warfare) အား (Counter Attack) ျပဳလုပ္သည့္ အေနျဖင့္ “ လူသားဆန္ျခင္း၊ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမွဳ၊ ကိုယ္ပိုင္ ယံုၾကည္ခံစားခြင့္” အစရွိေသာ လြတ္လပ္ျခင္း ၀ါဒမ်ားကိုဖန္တီးကာ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ၾကပါတယ္…။ ရန္သူ႕ဘက္မွ တိတ္တဆိတ္ ေစလႊတ္လိုက္ေသာ မိမိ၏အားထားရေသာ ခံယူခ်က္ စစ္သားမ်ားအား အနီးကပ္ လုပ္ၾကံမည့္ သူလ်ိဳမ်ား၏ရန္မွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ သတိဟူေသာ အခ်က္ျပ Sensor ပစၥည္းမ်ားကို မိမိနယ္ ေျမအတြင္း တပ္ဆင္ ကာကြယ္ခဲ့ၾကပါေတာ့တယ္…။

ဤသို႕ျဖင့္ တိုက္ပြဲ၏ ျပင္းထန္မွဳ အရွိန္သည္လည္း အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ပိုမိုၿပီးေတာ့သာ ျပင္းထန္လာခဲ့ ပါေတာ့တယ္…။

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ဘ၀စစ္မ်က္ႏွာျပင္မွာလည္း ၾကည့္ရက္စရာ၊ ရစရာမရွိေအာင္ကို ပ်က္ဆီးယိုယြင္း ေနၿပီျဖစ္ပါ တယ္..။ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ေဒသတစ္ေလ်ာက္ စစ္ပြဲတြင္ အသံုးျပဳေသာ လက္နက္မ်ား၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား အစရွာမရေအာင္ မ်ိဳးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရပါတယ္..။ စစ္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္ၿပီဆိုပါကလည္း စစ္တို႕၏ထံုးစံအတိုင္း စစ္ရဲ႕ဒဏ္ကို အဆိုးရြားနဲ႕ အျပင္းထန္ဆံုးခံစားရသူမ်ားမွာ အျပစ္မဲ့ ေသာ ၾကည္ႏူးျခင္းဆိုတဲ့ ျပည္သူမ်ား ပဲျဖစ္ပါတယ္…။ ၾကည္ႏူးျခင္း၊ သာယာဖြယ္ေကာင္းျခင္း အစရွိေသာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအေပါင္းတို႕သည္လည္း စစ္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာကို တစ္စစနဲ႕ စြန္႕ခြာခဲ့ၾကျခင္း၊ တိုက္ပြဲမ်ား ေၾကာင့္ ေသေၾကပ်က္ဆီးခဲ့ရျခင္း အစရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ေဒသတစ္ခုလံုးမွာ သုတ္သန္တစ္စျပင္ကဲ့သို႕ပင္ျဖစ္ခဲ့ရ ပါေတာ့တယ္…။ ယခင္က ေႏြးေထြးမွဳ ေနေရာင္ျခည္ျဖင့္ စိမ္းလန္းစြာ လွပ ခဲ့ဖူးေသာ ႏွလံုးသားျမက္ခင္းျပင္မ်ား သည္လည္း ယခုဆိုလွ်င္ အနီေရာင္နာၾကည္းခ်က္ေသြးမ်ားျဖင့္ ဖုန္းလႊမ္း ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္...။

မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစ တိုက္ပြဲကား မည္သူ႕မ်က္ႏွာကိုမွမေထာက္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားဆဲ၊ တိုက္ခိုက္ေနဆဲ ပင္ျဖစ္ ပါတယ္…။ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ အႏိုင္အရွံဳး မသဲကြဲေသးသမွ် ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ ေနၾကအံုးမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္…။ ဒီတိုက္ပြဲကို ဘယ္သူေတြစခဲ့တာလဲ…? ဘယ္သူေတြမွန္လဲ…? ဘယ္သူေတြမွားလဲ….? ဘယ္အခ်ိန္ကစခဲ့တာလဲ…? ဘယ္အခ်ိန္မွာ ၿပီးဆံုးမလဲ…? အရာရာဟာ မွဳန္၀ါး၀ါးနဲ႕ မျပတ္မသားရွိေနဆဲပါ…။

"ေယာနိေသာ မနသိကာရ" ဆိုတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖန္ဆင္းရွင္တစ္ေယာက္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ ကိုယ္ပိုင္ဘ၀ေတြ ထဲမွာ မေမြးဖြားႏိုင္သ၍ ဒီတိုက္ပြဲေတြဟာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနအံုးမွာပဲ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္….။

p.s- ေနရာေဒသ အသီးသီးတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေနၾကသည့္ လက္နက္ကိုင္ေသာ၊ လက္နက္မကိုင္ေသာ အစရွိသည့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆင္ႏႊဲေနၾကသည့္စစ္ပြဲမ်ား အျမန္ဆံုး ခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏိုင္ၾကပါေစ..။

22 comments:

My Wonderful Moral Thoughts said...

Very meaningful!!!

It was great to read and glad the fact your post is more clear and eyes catching as all the posts typing before was a bit tight and close.

Now more clear..., Keep Rolling!!

Soe Mya Nandar Thet Lwin

NGE NGE said...

* a yan mite tal *

"POETIC WRITTING", I LIKE IT.
I ADMIRE THE EXPRESSIONS AND FORMATION.
YOU CREATED VERY BEAUTIFULLY TO " THIS " HIDEOUS ONE....
PEOPLE GO MAD BECAUSE OF " THAT "
I'M BATTLING WITH IT TOO.....

lOVED IT

seastar said...

့ျဖစ္ခ်င္တာနဲ ့ျဖစ္သင့္တာ မတူတ့ဲလူေတြအတြက္ သူတို ့ရင္ထဲမွာျပည္တြင္းစစ္ေတြအျမဲရွိေနမွာပါ
ျဖစ္ခ်င္တာ နဲ ့ ျဖစ္သင့္တာ တစ္ထပ္တည္းက်တ့ဲ ကံေကာင္းတဲ့ လူနည္းစုအတြက္ေတာ့ ဒီစစ္ပြဲေတြ မရွိပါဘူး
ျဖစ္ခ်င္တာ နဲ ့ ျဖစ္သင့္တာ တစ္ထပ္တည္းက်ပါလ်က္နဲ ့ျဖစ္ေနတာကို လက္ခံထားရတဲ့ လူတစ္ေယာက္ရဲ ့ရင္ထဲမွာေရာ ဘယ္လိုစစ္ပြဲမ်ဳိးေတြ ရွိေနမလဲ.....:(
i wanna know.

စိုးထက္ - Soe Htet ! said...

:) good bro ! :D

NatShinNaung said...

သိ၀ူးကြာ။ ဒို႕ကေတာ့ ျဖစ္ခ်င္တာ ဘက္က ပစ္ကူေပးမယ္။ :D အရမ္းမိုက္တယ္။ CHEERS !

Anonymous said...

Good post... (home!)

Mhaw Sayar said...

Great thoughts & skillful writing Bro!
Cheers! :)

ေမမိုးမခ said...

ဒါေပမဲ့ လူေတြက ျဖစ္သင့္တာထက္ ျဖစ္ခ်င္တာက မ်ားေနတယ္။
ပိုစ္ကို ဖတ္ျပီးေတာ့ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ စစ္ပြဲၾကီးတစ္ခုထဲေရာက္ရွိေနသလိုခံစားရတယ္။

ေမာင္မ်ိဳး said...

ကိုယ္ပုိင္္ ခံစားခ်က္လို ့ထင္တယ္ း) အျဖစ္ပ်က္ေလးကို တိုက္ရိုက္မေဖာ္ျပပဲ ဥပမာေပးခိုင္းႏႈိင္းသြားတာ အရမ္းကိုေကာင္းပါတယ္ တရားသေဘာေတြေတာင္ထည့္လိုက္ေသးတယ္ ဟားဟား ဒီစစ္ပြဲမွာ ၂ ဦးစလံုးက ႏွလံုးသားေတြနဲ ့ အရင္ဆံုး meeting ေလးတစ္ခုေလာက္လုပ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျဖစ္ခ်င္တာေတြ တာ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္ ဒီလိုမွမဟုတ္ ဦးေႏွာက္နဲ ့ ဆံုးျဖတ္ျပီး မာနေတြက တြန္းအားေပးေနမယ္ဆို၇င္ေတာ့ ျဖစ္ခ်င္တာေတြက ျဖစ္သင့္တာေတြထပ္ဆိုး၀ါးျပီး တိုက္ပြဲအ၇ွိန္ ပိုေကာင္းလာမွာပဲ ။ ႏွလံုးသား ျမက္ခင္းျပင္မ်ား အနီေရာင္ နာၾကည္းခ်က္ေသြမ်ားဖံုးလႊမ္းသြားခဲ့ရတာကေတာ့ စိတ္မေကာင္းစရာ ။

P.s=ၾကားဖူးတာေလး ခႊင့္လႊတ္ျခင္းသာ ျငိမ္းခ်မ္းရာ အစစ္မွန္တဲ့ း)

ေမာင္အညတရ said...

Black ေရ... ငါမင္းကို ေၿပာဖူးလား မသိဘူး။ လူရယ္လို႔ ၿဖစ္လာရင္ အာဏာရွိသူပဲၿဖစ္ၿဖစ္၊ အာဏာမရွိသူပဲၿဖစ္ၿဖစ္ အတၱပရ မွ်တရတယ္ကြ။ တစံုတေယာက္က အတၱသိတ္ႀကီး လာရင္ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ ၿပႆနာတက္ ေတာ့တာပဲေလ။ ဒီေနရာမွာ မင္းေၿပာတဲ့ ၿဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုတာက အတၱကြ၊ ေအး... ၿဖစ္သင့္တာက ပရပဲေလကြာ။ ဗမာလို ရွင္းရွင္းေၿပာရရင္ ကိုယ္က်ိဳးနဲ႔ အမ်ားအက်ိဳးေပါ့။ သံုးသပ္ဖို႔နဲ႔ ဆင္ၿခင္ စဥ္းစား ဖို႔ပါကြာ။
အားလံုးၿငိမ္းခ်မ္း ညီညြတ္ပါေစ။

ျမန္မာျပည္ကိုလြမ္းတယ္ said...

ျငိမ္းခ်မ္းေရးဖန္ဆင္းရွင္နဲ႔ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့စိတ္ဓာတ္
ေတြကိုအျမန္ဆံုးေမြးဖြားလာနိုင္ပါေစလို႔ဆု
ေတာင္းပါတယ္သူငယ္ခ်င္းေရ။

လင္းထက္ said...

ျငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ့ေရာင္နီဦးကို ျပည္သူေတြအကုန္လံုးကေမွ်ာ္ေနၾကတာၾကာခဲ့ ပါျပီ..။

မြန္ said...

ူLIVE THE LIFE YOU LOVED AND LOVE THE LIFE YOU LIVED တဲ႔ေလ

blogbuster said...

You rock, man

Mintasay said...

only gorgeous man 've got those kind of sexy ideas. Very very seductive, bro.

ေကာင္းကင္ကို said...

ကဲ စိတ္ကို ေလွ်ာ့လိုက္ တင္းလိုက္နဲ ့အသင့္အတင့္ ႏွလံုးသြင္းဖို ့ၾကိဳးစားၾကည့္ဦးမယ္ေဟ့

dilo bear said...

Wow..Cool!
wonderful writings, versatile thoughts!

မွ်ားျပာ said...

၀ိုးဟိုးဟိုးးးးးးးးးးးးးးးး ဘာမွမွမျဖစ္ခ်င္တဲ့ဘက္ စစ္ကူပစ္ေပးလိုက္မယ္ ... ဟတ္ဟတ္ ေကာင္းတယ္ ဘလက္ေရ
မင္းအိမ္မက္ေတြ နက္ေလ ေကာင္းေလပဲ ..။

အေနာ္ said...

အေနာ္လည္း လက္နက္ေတြ မဲ့ တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ နယ္ေျမေလးကို ေတာင့္တေနတယ္ ။

putoo said...

Wow!! great.You are rock.

ေရႊျပည္သူ said...

ခိုင္းႏိႈင္းတင္ျပပံုေရာ ေရးသားပံုပါ ေျပာစရာမရွိေအာင္ ေကာင္းပါတယ္ ေမာင္ေလးေရ။ အားလံုးကို အံ၀င္ခြင္က် သရုပ္ေဖာ္သြားတာ တကယ္ပညာပါ ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖန္ဆင္းရွင္တစ္ေယာက္ ေမြးဖြားၿပီး ျဖစ္ခ်င္တာနဲ႔ ျဖစ္သင့္တာတို႔ရဲ႕ စစ္ပြဲၿပီးတဲ့တစ္ေန႔ စိမ္းလန္းလွပတဲ့ျမက္ခင္းျပင္ေပၚမွာ ၾကည္ႏူးျခင္းျပည္သူေတြ ေပ်ာ္ရႊင္ျငိမ္းခ်မ္းၾကမယ့္ေန႔ကို လူတိုင္း ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။ စာေကာင္းေတြအတြက္ အျမဲေလးစားေနပါတယ္ ေမာင္ေလး blackdream ေရ။

ရတ္္မန္ said...

လန္ထြက္ေနတာပဲ သယ္ရင္း မင္းစာေရးစရာ လုပ္စားရင္ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းမွာ။တကယ္ေျပာတာ :P