May 7, 2008

၀မ္းနည္းေၾကကြဲျခင္း...

လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္အနည္းငယ္အတြင္းက ကြ်န္ေတာ္တို႕ခ်စ္ေသာ အမိျမန္မာႏုိင္ငံၾကီးမွာ သမိုင္းတေလ်ာက္တြင္ အလြန္ျဖစ္ခဲလွေသာ ျပင္းထန္ဆိုးရြားတဲ့ သဘာ၀ေဘးအႏာၱရယ္နဲ႕ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ လူေပါင္းမ်ားစြာ ေသေၾက ပ်က္စီးခဲ့ရသလို၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ား၊ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ကာ ဒုကၡေရာက္သူမ်ား ဒုနဲ႕ေဒးျဖစ္ခဲ့ ရပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ကိုယ္တိုင္ ဒီဒုကၡကို မၾကံဳေတြ႕ခဲ့လိုက္ရေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ မိသားစုမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳး သားခ်င္းမ်ား၊ ျပည္သူျပည္သားေပါင္းမ်ားစြာဟာ သဘာ၀ေဘးအႏာၱရယ္ရဲ႕ တိုက္ခိုက္မွဳကို အျပင္းအထန္ အလူးအလိွမ့္ ခံစားခဲ့ရပံုေတြကို ၾကားသိရရုံမွ်ျဖင့္ပင္ လြန္စြာ စိတ္ထိခိုက္ေၾကကြဲခဲ့ရပါတယ္…။ မုန္တိုင္း၏ ျပင္းထန္မွဳေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရးမ်ား အားလံုးျပတ္ေတာက္ကုန္ျခင္းကလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႕ကဲ့သို႕ေသာ အေ၀း ေရာက္ေနၾကသည့္ ျမန္မာျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္မ်ားကို ပိုမိုၾကီးထြားေစခဲ့ပါတယ္။

ဒီအေျခအေနအထိ ျဖစ္လာႏုိင္သည္ကို အခိ်ဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း (ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ) မ်ားသည္ အမွန္တကယ္ပင္ မသိေသာေၾကာင့္လား၊ သိရက္ႏွင့္ပင္ ေပါ့ဆခဲ့မိေသာေၾကာင့္လားေတာ့မသိ မည္သုိ႕ေသာ ၾကိဳတင္ကာကြယ္မွဳ၊ ျပင္ဆင္မွဳမ်ား မျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ အထိအခိုက္ႏွင့္ ပ်က္ဆီးဆံုးရွံဳးမွဳမ်ားသည္ ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့ရပါတယ္။ တကယ္လို႕သာ အခ်ိန္မွီသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သတိေပးမွဳမ်ားကို ရရွိခဲ့မည္ ဆိုပါက ၾကိဳတင္ကာကြယ္မွဳမ်ား (သဘာ၀ေဘးအႏာၱရယ္ဆို သည္မွာ ကာကြယ္ရန္မျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ ခက္ခဲပါသည္) မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည့္တိုင္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မွဳ မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါက ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ိဳးဆက္ အနဲအမ်ား အေပၚမူတည္ၿပီး ကယ္ဆယ္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စားနပ္ရိကၡာ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစရွိေသာ လူမွဳကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ယခုထက္ပိုမိုၿပီး လွ်င္ျမန္ထိေရာက္စြာႏွင့္ ျပည့္စံုလံုေလာက္စြာ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္ ယခုအခ်ိန္တြင္ေတာ့ အရာအားလံုးဟာေနာက္က်ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္…။

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ယခုအခါ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားသာမက၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားကပါ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ႏုိင္ငံအတြက္ လူသားခ်င္း ေထာက္ထား စာနာသည့္ အေနျဖင့္ အကူအညီမ်ားေပးရန္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ အေနျဖင့္ သဘာ၀ေဘးအႏာၱရယ္ ဆိုးျဖစ္ပြားခဲ့ရာေနရာႏွင့္ လြန္စြာေ၀းကြာေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ကိုယ္စီကိုယ္ငွ အသီးသီးေရာက္ရွိေနၾကေသာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ကာယလုပ္အားမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ မည္သို႕ပင္ စိတ္အား ထက္သန္ေနပါေသာ္လည္း ၀မ္းနည္းစြာျဖင့္ပင္ စိတ္ေနာက္ကိုယ္မပါ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္…။ ထို႕ေၾကာင့္ အခုလို အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ တတ္ႏိုင္တဲ့ ေနရာ အခန္းကဏၭမွေနၿပီး ကူညီေထာက္ပံ့မွဳမ်ားကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ျပဳလုပ္သြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္…။ ကမာၻအႏွံရွိ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားမ်ားသည္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ မိမိနီးစပ္ရာ အသင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ အကူအညီမ်ားေပးရန္ အျပင္းအထန္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္မွာ အလြန္တရာပင္အားရေက်နပ္ဖို႕ေကာင္းလွပါတယ္…။ ထို႕ေၾကာင့္ယခုကဲ့သို႕ အေရးၾကံဳေသာအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ မိမိတတ္အားသမွ် (မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္မဆို) ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပး ၾကပါရန္ ေလးစားစြာ တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္အပ္ပါသည္….။

ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား

http://www.unicefusa.org/
http://www.icrc.org/
http://www.wfp.org/english/
http://www.savethechildren.org/
http://www.worldvision.org/

United State

http://www.mahasiusa.org/
http://uscampaignforburma.org/index.php
myintw@greenmtn.edu
burmagirl@gmail.com
cyclamen.Mom@gmail.com

Singapore

အလွဴေကာက္ခံေနေသာ ေနရာမ်ားမွာ-

• လင္းလက္၊ ဒုတိယထပ္ Peninsula Plaza
• Sin Myanmar တတိယထပ္ Peninsula Plaza
• သေျပႏု (ေဒၚသန္းသန္းႏု) ႏွင့္
• လမ္းျပၾကယ္ စာၾကည့္တုိက္တုိ႕မွာျဖစ္ပါတယ္။
http://cyclonerelief.wordpress.com/

Austrilia

Dr. Soe Htet69
Glendale RoadSpringvale VIC 3171Melbourne, Australia
Mobile: +61 424 836 727
Email: dr.htet@gmail.com
http://www.soehtet.blogspot.com/

United Kingdom

1.Sayardaw U San Naw Bar Tha
Bank Name: Barclays
Account Holder Name: Mr A Candobhasa
Sortcode: 20-80-71
AccountNo: 9000 2836
Contact Info: 0787 7297 205,
email: ucandobhasa@googlemail.com
More Info: http://ko-htike.blogspot.com/

2.Burmese Student Organisation UK
Bank Name: HSBC
Account Holder Name: Burmese Student Organisation UK
Sortcode: 40-01-13
AccountNo: 4154 6694
Ref: CDA-[your mobile number]
Last Day: 10th May, 2008
Contact Info: Ko Win T - 0785 2175 467,
Ko Chan N - 0780 4725 077
More info: http://www.bsouk.org/

3.Miss Tharaphi Than
Bank Name: Barclays
Account Holder Name: Miss M T Than
Sortcode: 20-89-15
AccountNo: 6055 2232
or please send a check toMiss Tharaphi Than
SEAsia Department SOAS, University of London
London WC1H 0XG
Last Day: She is going to Burma for providing First Aid Support in next three or four days

Russia Federation

Bauman State University (BMSTU)

Naung Naung :Room no: (508) building 3A . str. Gloylanovskyar . Hostel of B.M.S.T.Uindex ( 105094) Ph: +7- 909 -157 -11- 74
For More Contact : http://blackdream21.blogspot.com (blackdream21@gmail.com)

MIET University

ေက်ာင္းသားမ်ား ျမန္မာျပည္ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံေနရေသာ ျပည္သူမ်ား အတြက္ အလွဴေငြမ်ားကို ေအာင္စိုးလြင္ (၄၄၂၃) တြင္ ထည့္၀င္ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

MEPHI University

http://www.ymba-mephi.blogspot.com/

5 comments:

NGE NGE said...

YEAH......THAT'S RIGHT! WE ALL HAVE TO SUPPORT OUR PEOPLE WITH EVERY LITTLE HELP.

THIS IS THE WORST CATASTROPHE........
HOW ARE THEY GOING TO COPE WITHOUT "HELP".......?

SO PLEASE GIVE HELP & SUPPORT AS MUCH AS YOU CAN.

HEARTMUSEUM said...

Blackေရ ငါတို႔ခ်စ္တဲ့ ၿပည္သူေတြအတြက္ အေရာင္အေသြး ကင္းကင္း တတ္ႏိူင္တဲ့ဖက္က တတပ္တအား ၀ိုင္းၿပီးကူႀကတာ ႀကက္သီးထေအာင္ ၀မ္းသာစရာ။

THS said...

ကိုေနာင္ေနာင္နဲ႔ ဆက္သြယ္ထားတယ္ ၊တတ္နိုင္သေလာက္ လွဴဒါန္း နိုင္ေအာင္ ေၾကျငာေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ ။

အိုင္လြယ္ပန္ said...

ႏိုင္တဲ႔ဝန္ကိုထမ္းေပးတာေက်းဇူးဗ်ာ.....
ေလးစာပါတယ္.......ေကာင္းေသာေန႔ပါဗ်.....

winzaw said...

ထပ္တူထပ္မွ် ၀မ္းနည္းရပါတယ္။
၀ိုင္း၀န္းကူညီအားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါ၏။